Συμβουλευτική – Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι επαγγελματίες που ασκούν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στην “Social Pathways” είναι εκπαιδευμένοι σε επιστημονικά αποδεδειγμένες θεραπευτικές πρακτικές που έχουν βάση τη θεωρία του τραύματος και τη σχέση συναισθηματικού δεσμού (attachment theory).

Αναλόγως  της ανάγκης του κάθε εξυπηρετούμενου γίνεται και η επιλογή της θεραπευτικής προσέγγισης που θα τον βοηθήσει περισσότερο.

Οι συνεδρίες μπορεί να είναι ατομικές, δυαδικές ή ομαδικές.

Ατομικές συνεδρίες:

 • Γονείς:
  • θετοί ή ανάδοχοι με παιδιά με τραύμα ή προβλήματα συναισθηματικού δεσμού.
  • βιολογικοί με παιδιά με τραύμα ή προβλήματα συναισθηματικού δεσμού
  • Βιολογικοί των οποίων τα παιδιά βρίσκονται σε εναλλακτική/ιδρυματική φροντίδα
 • Ενήλικα υιοθετημένα άτομα
 • Ευάλωτους ενήλικες
 • Ευάλωτους νέους και έφηβους

Δυαδικές συνεδρίες για γονείς με παιδιά με τραύμα ή προβλήματα συναισθηματικού δεσμού:

 • Θετή μητέρα/πατέρας με παιδί
 • Ανάδοχη μητέρα/πατέρα με ανάδοχο παιδί
 • Βιολογική μητέρα/πατέρας με παιδί

Ομάδες ανάπτυξης:

 • Γονείς ανάδοχους ή θετούς
 • Νέους και έφηβους που εξέρχονται από την ιδρυματική ή εναλλακτική φροντίδα
 • Ενήλικες υιοθετημένοι