Σεμινάρια για επαγγελματίες

Σεμινάρια για επαγγελματίες που δουλεύουν για/ με παιδιά με αναπτυξιακό τραύμα.

Τα παιδιά που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες ή έχουν υποστεί παραμέληση, είναι πιθανό να παρουσιάσουν συναισθηματικά, συμπεριφορικά, σωματικά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με τραύμα και διαταραχές προσκόλλησης (attachment). Τα τραυματισμένα παιδιά, συχνά, γίνονται έφηβοι με παραβατικές συμπεριφορές που δεν εμπιστεύονται τους ενήλικες, επιζητούν να έχουν τον έλεγχο πάνω στους άλλους και τείνουν να δημιουργούν επιφανειακές σχέσεις. Άλλα παιδιά απομονώνονται κοινωνικά, θυματοποιούνται και συχνά αναπτύσσουν διαταραχές προσκόλλησης (attachment). Γίνονται ενήλικες με δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής, που δημιουργούν δυσλειτουργικές σχέσεις. Συχνά, αυτά τα παιδιά γίνονται θύματα παραβατικής συμπεριφοράς ή παραβάτες. Οι επιμορφώσεις σχετιζόμενες με πρακτικές φροντίδας που είναι βασισμένες στην θεωρία του τραύματος και την σχέση συναισθηματικού δεσμού (attachment theory),  είναι αναγκαίες για τους επαγγελματίες που εργάζονται ή λαμβάνουν αποφάσεις για παιδιά που φέρουν τραύμα. Αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα τους βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού και να αποκτήσουν πληρέστερη κατανόηση των συμπεριφορών του. Πιο συγκεκριμένα, θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν τις προβληματικές συμπεριφορές και τα βαθύτερα αίτια πίσω από αυτές. Το ερώτημα «Τι πρόβλημα έχει αυτό το παιδί;» θα μετατοπιστεί σε «Τί έχει βιώσει αυτό το παιδί και ποιους μηχανισμούς άμυνας ανέπτυξε για να επιβιώσει;». Αυτή η αλλαγή οπτικής  είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουν ή να συμβάλλουν στην δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων με το παιδί και να λάβουν αποφάσεις ωφέλιμες για το μέλλον του.

Σεμινάρια για επαγγελματίες που εργάζονται στην ιδρυματική φροντίδα.

Ο στόχος αυτών των επιμορφώσεων είναι η καθημερινή και δια βίου βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, των ανθρώπων που φροντίζουν παιδιά που διαβιούν σε υπηρεσίες ιδρυματικής φροντίδας. Αυτός ο κύκλος σεμιναρίων διεξάγεται σε συνεργασία με δομές παιδικής φροντίδας και σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε δομής. Όλοι οι επαγγελματίες, ανεξαρτήτws ειδικότητας ή ακαδημαϊκού υπόβαθρου, συμμετέχουν σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Ο στόχος είναι να βελτιωθούν οι καθημερινές πρακτικές φροντίδας των παιδιών που ζουν εντός της δομής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη συναισθηματική, κοινωνική, σωματική και γνωστική ανάπτυξη για κάθε παιδί. Αυτό θα επιτευχθεί βελτιστοποιώντας τις επαγγελματικές δεξιότητες, μέσω της εισαγωγής επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών και της ανάπτυξης ενός θεραπευτικού κλίματος εντός της δομής.

Σεμινάρια για επαγγελματίες που δουλεύουν με εφήβους και νέους που εξέρχονται της ιδρυματικής φροντίδας και νέους πρόσφυγες/ μετανάστες.

Αυτά τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες που εργάζονται ή λαμβάνουν αποφάσεις για εφήβους και νέους που φέρουν  τραύμα. Οι έφηβοι και οι νέοι που ετοιμάζονται να εξέλθουν ή έχουν εξέλθει της ιδρυματικής φροντίδας, όπως επίσης και οι νέοι πρόσφυγες και μετανάστες, δύνανται να παρουσιάσουν, συμπεριφορικά, συναισθηματικά και σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με τραύμα και δυσκολίες στην σχέση συναισθηματικού δεσμού (attachment). Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες και τους φροντιστές να έχουν μια πληρέστερη κατανόηση αυτών των προβλημάτων για να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες θεραπευτικές συνθήκες που θα διευκολύνουν τους εφήβους και τους νέους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες μετάβασης στην κοινωνική ζωή. Οι δεξιότητες μετάβασης είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης και της ομαλής μετάβασης στην κοινότητα στην οποία θα ζήσουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεξαρτησία και την κοινωνικοποίηση των εφήβων και των νέων που αφήνουν ή ετοιμάζονται να αφήσουν την ιδρυματική φροντίδα, όπως και των νέων προσφύγων/ μεταναστών, είναι να αναπτύξουν κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν σε κάθε αντιξοότητα που μπορεί να συναντήσουν κατά την διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης. Ένα θεραπευτικό περιβάλλον, που είναι βασισμένο στην θεωρία του τραύματος και την σχέση συναισθηματικού δεσμού (attachment theory), μπορεί να ενδυναμώσει και να διευκολύνει την ανάπτυξη της αυτοδιάθεσης, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής των νέων που εισέρχονται στην κοινότητα.