Σεμινάρια για οικογένειες με παιδιά με τραύμα ή προβλήματα που σχετίζονται με τη σχέση συναισθηματικού δεσμού

roots-research

Πολλά παιδιά έχουν υποστεί κάποιο τραύμα στη παιδική τους ηλικία που μπορεί να δημιουργεί προβλήματα συναισθηματικά ή συμπεριφορικά στη ζωή τους. Οι γονείς συχνά δε ξέρουν πώς να ανταποκριθούν σε αυτό με αποτέλεσμα αντί να επουλώνουν τις πληγές να τις ενισχύουν.

Ταυτόχρονα οι ίδιοι οι γονείς μπορεί να βρεθούν ψυχικά τραυματισμένοι από τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τα μηνύματα που κρύβουν κάποια παιδιά πίσω από τις συμπεριφορές τους.

Ταυτόχρονα θα μάθουν τεχνικές διευκόλυνσης της επικοινωνίας που θα τους επιτρέψουν να θεραπεύσουν τα τραύματα των παιδιών τους. Επιπλέον  οι γονείς θα ενισχύσουν τις γονεϊκές τους δεξιότητες, και θα αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στον γονεϊκό τους ρόλο δημιουργώντας μια πιο βαθιά, υποστηρικτική σχέση με το παιδί.

Ένας μεγάλος αριθμός ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό έχουν βρει τις ρίζες τους καθώς και οικογένειες επανασυνδέθηκαν με τα παιδιά ή αδέλφια τους που είχαν χαθεί λόγω υιοθεσίας.

«Η αιτία που με ώθησε στην έρευνα ήταν να βρω κάποιον με τον οποίον να έχω το ίδιο αίμα… Ήθελα η βιολογική μου μητέρα να ξέρει ότι συχνά τη σκεφτόμουν….»

Προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας

Στην οργάνωση απευθύνονται γονείς που θέλουν να πληροφορηθούν για τον θεσμό της Υιοθεσίας και της Αναδοχής. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου διαθέτει τη δυνατότητα να προετοιμάσει, συμβουλεύσει και να επιμορφώσει γονείς που θέλουν να ξεκινήσουν διαδικασίες αναδοχής ή υιοθεσίας και τη στήριξη αυτής για όσο τη χρειάζεται. Κατευθύνει τους υποψήφιους γονείς στο να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις και τους παραπέμπει στις αρμόδιες Κρατικές υπηρεσίες.

Το Κέντρο παρέχει στήριξη, συμβουλευτική και επιμόρφωση σε γονείς που είναι ήδη θετοί και ανάδοχοι.

Τα μέλη της επιστημονικής μας ομάδας έχουν τη δυνατότητα να επιμορφώσουν και να συμβουλεύσουν άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρος της υιοθεσίας και της αναδοχής.

Προώθηση πρακτικών που ενισχύσουν τη διαδικασία της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα