Σεμινάρια για νέους και εφήβους σε ιδρυματική ή εναλλακτική φροντίδα- Ευάλωτες ομάδες εφήβων

Οι νέοι και οι έφηβοι που εξέρχονται από την ιδρυματική ή την εναλλακτική φροντίδα χρειάζονται να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να μπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν και να ενσωματωθούν στη κοινότητα με επιτυχία.

Το συγκεκριμένα σεμινάρια έχουν στόχο την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων για την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο μετά την έξοδο τους από το ίδρυμα ή την ανάδοχη οικογένεια (transition skills).

Παρέχονται σεμινάρια και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όπως:

  • επαγγελματικό προσανατολισμό,
  • εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας,
  • σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικιακή οικονομία και τις καθημερινές κοινωνικές δεξιότητες.
  • επιπλέον μια εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους.