Σεμινάρια για θετούς και ανάδοχους γονείς ή υποψηφίους που ενδιαφέρονται για αναδοχή ή υιοθεσία

Σεμινάρια: Ένας κύκλος σεμιναρίων ειδικά σχεδιασμένος για θετούς και ανάδοχους γονείς ή για εκείνους που ενδιαφέρονται για αναδοχή ή υιοθεσία.

Ένα θετό ή ανάδοχο παιδί, έχει πολλές πιθανότητες να παρουσιάσει συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα που σχετίζονται με το αναπτυξιακό τραύμα και με την σχέση συναισθηματικού δεσμού που είχε αναπτύξει με τους φροντιστές του, κατά την  νηπιακή και την πρώιμη παιδική ηλικία. Είναι αναγκαίο για όλους τους θετούς και ακόμα περισσότερο, για τους ανάδοχους γονείς να κατανοήσουν τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, για να είναι σε θέση να διαχειριστούν οποιαδήποτε συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα είναι δυνατόν να προκύψουν και που μπορεί να σχετίζονται με την ζωή του παιδιού πριν την τοποθέτηση του σε εναλλακτική φροντίδα. Αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να ενισχύσουν τις γονεϊκές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν  αυτοπεποίθηση στον γονεϊκό τους ρόλο και να δημιουργήσουν μια βαθιά, υποστηρικτική σχέση με το παιδί.

Η σχέση που ένα παιδί θα αναπτύξει με τον θετό ή ανάδοχο γονέα μπορεί να γίνει θεραπευτική και επανορθωτική για το ίδιο το παιδί και μέσω αυτής, το παιδί θα μπορέσει να επικοινωνήσει καλύτερα τις ανάγκες του, να μάθει να δημιουργεί υγιείς σχέσεις με τους άλλους και να ξεπεράσει προβλήματα που σχετίζονται με το τραύμα και πρώιμες αρνητικές εμπειρίες στην σχέση συναισθηματικού δεσμού.

Ομάδα στήριξης και ψυχοεκπαίδευσης: Από τη θεωρία στη πράξη. Μια ομάδα για γονείς που έχουν υιοθετήσει ή έχουν αναλάβει παιδί σε αναδοχή. Το πρόγραμμα κρατάει ένα χρόνο. Προϋποθέτει τη παρακολούθηση των παραπάνω σεμιναρίων. Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν στήριξη από επαγγελματίες και άλλους γονείς στο τρόπο που εφαρμόζονται οι γνώσεις και τα εργαλεία που συζητήθηκαν στα σεμινάρια.Θα μπορούν να μοιραστούν και να βρουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που εμφανίζονται στη καθημερινότητα με τα παιδιά τους.