Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Ψυχοεκπαίδευση

Η επιστημονική ομάδα της Κοιν.Σ.Επ , Social Pathways, έχει αναπτύξει μια σειρά επιμορφωτικών ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων που στηρίζονται σε επιστημονικά αποδεδειγμένες θεραπευτικές πρακτικές που έχουν βάση τη θεωρία του τραύματος και τη σχέση συναισθηματικού δεσμού (attachment theory).

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε:

 

Η ομάδα επαγγελματιών μας δύναται να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει σεμινάρια εστιασμένα στις ανάγκες κάθε δομής ή ομάδας ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να παρέχουν πρακτικές φροντίδας που είναι βασισμένες στην θεωρία του τραύματος και την σχέση συναισθηματικού δεσμού (attachment theory) με σκοπό την βελτίωση της ζωής των παιδιών που έχουν βιώσει κακοποίηση ή παραμέληση.