Αναζήτηση Ριζών

Από την στιγμή που ο υιοθετημένος θα ενημερωθεί για την υιοθεσία του αναζητά συνειδητά η ασυνείδητα τις ρίζες του. Η έρευνα γίνεται για τους περισσότερους σκοπός ζωής –έρευνα ζωής. Το τέλος της έρευνας είναι προσωπική υπόθεση του καθενός κάποιοι ικανοποιούνται με την επανένωση με την βιολογική μητέρα , άλλοι θέλουν να γνωρίσουν όλους τους βιολογικούς συγγενείς, άλλοι τους αρκεί να γνωρίζουν την καταγωγή τους και το ιστορικό τους.

Η Social Pathways  σε συνεργασια με το Κέντρο Ερευνών Ρίζες, εξειδικευμένο στο τομέα της υιοθεσίας & της αναδοχής,  αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της έρευνας όταν ο ενήλικας υιοθετημένος το αποφασίσει. Επίσης μεριμνεί στην ομαλή επανένωση με την βιολογική οικογένεια εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

Ο υιοθετημένος σε επαφή με την συμβουλευτική ομάδα και οικογενειακό θεραπευτή αποφεύγει την περαιτέρω φόρτιση και ψυχοφθόρες διαδικασίες.

Σημαντική, είναι και συμβολή μας  στην υπεράσπιση στο δικαίωμα, των υιοθετημένων ατόμων στην αναζήτηση ριζών, όπως ορίζεται από τον Ν/2447/1996, που δυστυχώς πολλές φορές καταπατείται.

Η Social Pathways, δράττεται του άρθρου 1559, Ν/2447/96 το οποίο αναφέρει πως κάθε θετό τέκνο, μετά την ενηλικίωσή του, έχει το δικαίωμα πλήρους πληροφόρησης σχετικά με την φυσική του οικογένεια και τη βιολογική του ταυτότητα από κάθε νόμιμη αρμόδια αρχή. H οργάνωση παρεμβαίνει μετά από αίτημα των ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων και στη βάση του νομοθετικού πλαισίου, συνεργάζεται μαζί τους ως νόμιμος εκπρόσωπος, με σκοπό την εύρεση των βιολογικών τους γονέων.